در صنایع گوناگون به خصوص صنایعی که از مصالحی با دقت بالا مصرف دارند بیشتر از تسمه های آهنی ترانس شده استفاده میکنند . انواع دیگر تسمه مانند تسمه ماشینکاری و یا تسمه نوردی به عنوان ماده اولیه تسمه ترانس هستند . بدین ترتیب که ماده اولیه در یک پروسه تسمه-ریز-بار-آهن-تسمه-ماشینکار-تسمه-ترانس.jpgماشینکاری از قالب های مورد نظری که از قبل موجود است. و یا برای ابعاد مورد نیاز طراحی گردید عبور داده میشود. و به سایز مناسب می رسند. این ابعاد با دقتهایی نظیر دهم میلیمتر میباشد . جنس قالبها به دلیل مقاومت مناسب در برابر آهن از تنگستن در نظر گرفته میشود. تا مقاومت لازم را در برابر آن جهت اصلاح ابعاد داشته باشد.